Ivotion US-D L/1

0

Ivotion US-D L/1 là Phôi Nhựa Tháo Lắp Ivotion, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi hết hợp hàm dưới, nướu màu US-D, Màu: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1
Ivotion US-D L/1 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar