IPS Style Ceram One 100g

0

IPS Style Ceram One 100g là Sứ Kim Loại IPS Style, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Màu: O1 – O7, BL
IPS Style Ceram One 100g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1497