IPS E.max Ceram ZirLiner Build Up Liquid

0

IPS E.max Ceram ZirLiner Build Up Liquid là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Nước trộn zirliner
IPS E.max Ceram ZirLiner Build Up Liquid là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar