IPS E.max Ceram Impulse Mamelon 20g

0

IPS E.max Ceram Impulse Mamelon 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ hiệu ứng

Tạo nụ, thùy răng

Màu: MM light, MM salmon, MM yellow-orange
IPS E.max Ceram Impulse Mamelon 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar