IPS E.max Ceram Dentin/Power Dentin 20g

0

IPS E.max Ceram Dentin/Power Dentin 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ Dentin

16 màu A – D, 4 màu BL
IPS E.max Ceram Dentin/Power Dentin 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar