“Các phôi IPS E.max Press Multi thật tuyệt vời. Chúng đặc biệt bởi hiệu quả vượt trội, tính thẩm mỹ và chức năng hoàn hảo cùng cấu trúc nguyên khối.”