“Sứ thuỷ tinh IPS E.max Ceram đa năng cho phép tôi tạo ra các phục hình tự nhiên theo yêu cầu khắt khe của bệnh nhân, bất kể loại vật liệu sườn zirconia hay lithium disilicate.”