“Tôi có thể đặt niềm tin vào các phôi xanh IPS E.max CAD huyền thoại này: Kết quả thẩm mỹ rất nổi bật và các nghiên cứu dài hạn lâm sàng về tuổi thọ và độ ổn định rất ấn tượng.”