IPS Ivocolor Shade 3g

0

IPS Ivocolor Shade 3g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Màu stain cho tất cả các loại sứ

Màu: SD0 – SD9, SI1 – SI3
IPS Ivocolor Shade 3g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar