IPS Ivocolor Glaze Powder

0

IPS Ivocolor Glaze Powder là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bộ nướng bóng dành cho tất cả các loại sứ

Glaze Powder, Glaze Powder Fluo
IPS Ivocolor Glaze Powder là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar