IPS Ivocolor Glaze Paste

0

IPS Ivocolor Glaze Paste là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Gel nướng bóng dành cho tất cả các loại sứ

Glaze Paste, Glaze Paste Fluo
IPS Ivocolor Glaze Paste là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar