IPS Ivocolor Essence Fluid 15ml

0

IPS Ivocolor Essence Fluid 15ml là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Nước pha Essence
IPS Ivocolor Essence Fluid 15ml là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar