IPS Ivocolor Essence 1.8g

0

IPS Ivocolor Essence 1.8g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Màu stain cho tất cả các loại sứ

Màu: White, Creme, Lemon, Sunset, Copper,

Hazel, Olive, Khaki, Emerald, Terracota,

Mahogany, Cappuchino, Espresso, Terra,

Profundo, Ocean, Sapphire, Anthracite, Black,

Rose, Coral, Basic red, Basic Yellow, Basic blue
IPS Ivocolor Essence 1.8g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar