IPS Empress CAD CEREC/inLab LT size I10, I12, C14

0

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT size I10, I12, C14 là Vật Liệu Labo, Viên Sứ E.Max Cad ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ thủy tinh Leucite độ trong thấp

16 màu A – D và 4 màu BL
IPS Empress CAD CEREC/inLab LT size I10, I12, C14 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1362