IPS E.max Ceram ZirLiner 20g

0

IPS E.max Ceram ZirLiner 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Opaq sườn Zirconia

Màu: ZL clear, ZL1, ZL2, ZL3, ZL4
IPS E.max Ceram ZirLiner 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar