IPS E.max Ceram Transpa Incisal/ Power Incisal 20g

0

IPS E.max Ceram Transpa Incisal/ Power Incisal 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ men

Màu: I BL, TI 1, TI 2, TI 3

Màu: PI PL, PI 1, PI 2, PI 3
IPS E.max Ceram Transpa Incisal/ Power Incisal 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar