IPS E.max Ceram Transpa Incisal 100g

0

IPS E.max Ceram Transpa Incisal 100g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ men

Màu: TI 1, TI 2, TI 3
IPS E.max Ceram Transpa Incisal 100g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar