IPS E.max Ceram Transpa 100g

0

IPS E.max Ceram Transpa 100g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ menMàu: Neutral, Clear, Blue, Brown-grey

Orange-grey
IPS E.max Ceram Transpa 100g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar