IPS E.max Ceram Shade 3g

0

IPS E.max Ceram Shade 3g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Màu stain cho hệ thống sứ Emax

Màu: Shade 1 – 4, Shade I1, I2
IPS E.max Ceram Shade 3g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar