IPS E.max Ceram Selection Kit

0

IPS E.max Ceram Selection Kit là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bộ men đặc biệt mới

12 màu
IPS E.max Ceram Selection Kit là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar