IPS E.max Ceram Selection 5g

0

IPS E.max Ceram Selection 5g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Men đặc biệt mới

Màu: Salmon, Cream, Silk, Fog, Lavender, Taupe,

Aqua, Citrine, Honey, Apricot, Quartz, Diamond
IPS E.max Ceram Selection 5g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar