IPS E.max Ceram Opal Effect 20g

0

IPS E.max Ceram Opal Effect 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ hiệu ứng

Tạo hiệu ứng gần, xa

Màu: OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE Violet
IPS E.max Ceram Opal Effect 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar