IPS E.max Ceram Margin Build Up Liquid

0

IPS E.max Ceram Margin Build Up Liquid là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Nước trộn margin
IPS E.max Ceram Margin Build Up Liquid là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar