IPS E.max Ceram Margin 20g

0

IPS E.max Ceram Margin 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ bờ vai

16 màu A-D, 4 màu BL + IM yellow, IM yellowgreen, IM orange, IM orange-pink
IPS E.max Ceram Margin 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar